2017 Arena Pro Swim Series: Mesa - Katie Meili (night one)