2017 Arena Pro Swim Series: Mesa - Chase Kalisz (night two)